Tarafsız Hizmet, Gizlilik ve Güvenlik Taahhütümüz

Mavi Akademi Belgelendirme Kuruluşu Yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak;

1. MAVİ AKADEMİ Belgelendirme Kuruluşu tarafından belgelendirmiş olduğu müşterilere ait bilgi, belge ve dokumanı müşterinin yazılı beyanı olmadan(Türkiye Cumhuriyetinin Yargı organları hariç), hiçbir kurum yâda kuruluş ile paylaşmayacağımı, gizliliğini ve güvenliğini koruyacağımı;

2. MAVİ AKADEMİ’nin diğer bölümleri ile olan ilişkilerimde, herhangi bir çıkar çatışmasına yol açabilecek kişi, kurum ve uygulamalardan kaçınacağımızda; belgelendirme ve inceleme hizmeti verdiğimiz kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyacağımızı;

3. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak; alınacak kararlarda belgelendirme ve inceleme hizmetleri konusunda tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı etkilemesine izin vermeyeceğimizi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının alınan kararları değiştirmeyeceğini;

4. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak ;belge talebinde bulunan personelin yakınımız olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında karar alınmasında etkili olmayacağımıza;

5. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak; belgelendirme başvurularının hizmet şartlarında aşırı mali şart , birlik veya grup gibi sınırlamalarda bulunmayacağımıza;

6. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak; belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmamız durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında karar alınmasında etkili olmayacağımıza;

7. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak, MAVİ AKADEMİ ile ticari ilişkimizin sona ermesi durumunda firmaya özel bilgileri, dokümanları ve talimatları hiçbir kurum, kuruluş ve şahıslarla paylaşmayacağımızı ve bu amaçla MAVİ AKADEMİ adını kullanarak bir belgelendirme faaliyetinde bulunmayacağımızı;

8. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak ; Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde İlgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara göre hizmet edeceğimi;

Beyan ve taahhüt ederiz

Şubelerimiz

Mavi Akademi MYK

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 533) 202 47 27
E-posta: info@maviakademi.com
Haritada gör

Mavi Akademi Eğitim Hizmetleri

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok No: 4 - D: 17
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 216) 350 43 43
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
Faks: (+90 216) 573 63 16
E-posta: egitim@maviakademi.net
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu

Adres: Konak mahallesi Lefkoşe caddesi
İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16
(Bauhaus Karşısı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 452 34 34
Faks: (+90 224) 451 33 01
E-posta: info@mavidanismanlik.net
Haritada gör

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 18
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 451 86 86
E-posta: osgb@maviakademi.net
Haritada gör